This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Verssel figyelmeztetnek a temetőben, hogy lopni csúnya dolog

Illustration for article titled Verssel figyelmeztetnek a temetőben, hogy lopni csúnya dolog

A fenti felirat a szolnoki köztemetőben található, és rímes formában közli a látogatókkal, hogy mindenszentek ide, halottak napja oda, nem kéne mások sírjáról lenyúlni a gyertyákat, virágokat.

Advertisement

via Origo

Share This Story

Get our newsletter