This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Velem? Muszáj mindig hülyéskedni?

Illustration for article titled Velem? Muszáj mindig hülyéskedni?

Gondolom, más is észrevette már, hogy ugyanaz a mozdulat a két plakáton, és ugyanaz a hangütés is, hiába készültek majdnem száz év különbséggel. A régebbi a nagy októberi utáni polgárháború idejéből származik, a vöröskatona arra kíváncsi, hogy TE jelentkeztél-e már önkéntesnek.

Advertisement
Illustration for article titled Velem? Muszáj mindig hülyéskedni?

Share This Story

Get our newsletter