This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Váratlanul megtudtam, hogy halt meg Széchenyi István

Illustration for article titled Váratlanul megtudtam, hogy halt meg Széchenyi István

Úgy történt, hogy visszakaptam egy ötezrest.

Azt hiszem, valahogy úgy szokták megfogalmazni Széchenyi halálát, hogy „önmaga ellen fordította fegyverét”, illetve van a katolikus verzió is, miszerint ilyet nem tett. 155 év és 20 nap után valószínűleg nem fogjuk megtudni – azt viszont igen, hogy hol érte a gyilkos golyó, mert a BA 7032567 sorszámú bankjegyen megjelent a stigma.

Advertisement

Vagy csak valaki vicceskedett egy ceruzával.

Share This Story

Get our newsletter