This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Van szavazókör, ahol csak kérésre adnak országos listát (frissítve)

Illustration for article titled Van szavazókör, ahol csak kérésre adnak országos listát (frissítve)

A magyarországi lakcímmel rendelkezőknek az új választási törvény szerint 2 szavazatuk van: egyet választókerületük egyéni jelöltjére, egyet pedig listára adhatnak le. Mondom a törvény szerint. Mi úgy hallottuk, a 6. kerületben nem ilyen egyszerűen mennek a dolgok.

Advertisement

Az előbb beszéltem telefonon egy magát megnevezni nem kívánó Együtt-PM aktivistával, akinek nem volt egyszerű dolga a szavazásnál. Emberünk szegedi lakos, de jelenleg Budapesten él, ezért annak rendje és módja szerint átjelentkezett, hogy a fővárosban szavazhasson. Miután kiállta a sort, és odaért a szavazókörhöz, a bizottság tagjai csak egy szavazólapot adtak a kezébe, amelyen az egyéni jelöltek szerepelnek. Az aktivista a fülkében jött rá, hogy valami nem stimmel, ezért kiment elkérni a másik lapot is.

Odaadták neki, szavazott, és ahogy az ilyenkor szokás, indítványozta, hogy vegyenek föl jegyzőkönyvet az esetről. Az már kevésbé normális, hogy erre a helyi választási bizottság többszöri felszólításra sem volt hajlandó. A pórul járt szavazót átküldték egy másik címre, a Teréz körút és a Dob utca sarkára ügyet intézni, ahova nem ment át, hanem szólt az Eötvös utcában álló rendőröknek az ügyről.

Advertisement

A rendőrök szóltak a központnak, most közösen várnak arra, hogy történjen valami.

Remélem, a Cink-olvasóknak odaadták mindkét szavazólapot kérés nélkül. Ha nem, írd meg kommentben!

Advertisement

Update:

Most kaptuk a hírt, hogy az ügy végül lekerekedett. Bár a rendőrök nem tudtak intézkedni az ügyben, a Kormányváltók helyszíni delegáltján keresztül az aktivistának sikerült kierőszakolnia egy jegyzőkönyvet az ügyről.

Share This Story

Get our newsletter