Utazz, puffadt dög! A turista mit sem változott 2600 év alatt

Illustration for article titled Utazz, puffadt dög! A turista mit sem változott 2600 év alatt

A kis-ázsiai Epheszoszban élt a Krisztus előtti 6. században Hippónáx, a költő. Kevés fennmaradt versének egyike a Gazdag turista. Hét sora Faludy György fordításában így hangzik:

Utazz, puffadt dög, le egész Szmürnáig,
menj Álüártész sírjához és ásíts,
folytasd Megásztrüsz oszlopánál, nézd meg
Gügész emlékét, mindent, mit nem értesz,
állj fel melléje nagybüszkén, mert láttad
ezt is és célozd meg hegyes hasaddal
a lemenő napot, te disznó állat.

Advertisement

Epheszosz az ókor egyik legnagyobb metropolisza volt, itt állt Artemisz temploma, a világ hét csodájának egyike. A város romjai ma Nyugat-Törökországban, İzmirtől délre állnak.

Címlapképünk illusztráció: Szávay István jobbikos képviselőt ábrázolja egy másik ókori romnál, a Colosseumnál.

Share This Story

Get our newsletter