This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Új nagykövet három is van, de Áder János csak egy lehet

Aki viszont nem fejlesztette még tökélyre az Obama-féle politikusi robotvigyort, így kiderül, hogy a portugál követnek volt a legjobb dolga.

Advertisement

A három diplomata tegnap adta át megbízólevelét Ádernek a Sándor Palotában.

A portugál Maria José Teixeira de Morais Pires kapta a legnagyobb vigyort

Illustration for article titled Új nagykövet három is van, de Áder János csak egy lehet
Advertisement

Az uruguayi Bruno Javier Faraone Machadóval inkább csak úgy elvoltak

Illustration for article titled Új nagykövet három is van, de Áder János csak egy lehet
Advertisement

A szamoai Fatumanava Pa’olelei Luteruval pedig

Illustration for article titled Új nagykövet három is van, de Áder János csak egy lehet
Advertisement

Nézzük csak meg közelebbről

Illustration for article titled Új nagykövet három is van, de Áder János csak egy lehet
Advertisement

Mint két, azonos pólusú mágnes.

Fotók: Bruzák Noémi/MTI

Advertisement

Share This Story

Get our newsletter