This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Túltolás

Illustration for article titled Túltolás

Ezzel a két képpel búcsúzom az idei május 9-étől. Előbbi innen van, sajnos nem tudom kivenni, hogy mikori, az alábbit pedig a jégkorongblogosok rakták ki, a KHL-es Lokomotiv Jaroszlavl csarnokában készült tegnapelőtt. A minszki traktorokkal együtt igazán kerek lett a történet!

Advertisement
Illustration for article titled Túltolás

Share This Story

Get our newsletter