Tudományos-fantasztikus fotó készült Kunhalmi Ágnesről

Illustration for article titled Tudományos-fantasztikus fotó készült Kunhalmi Ágnesről

Amelyen Lendvai Ildikó is egyenrangú félként bukkan fel. A fényes múlt és az ígéretes jövő egyetlen időpillanat-töredékbe sűrítve, jöjjön, aminek jönnie kell, az MSZP örök.

Advertisement

via: gluekltrotor.tumbr.com, eredeti példányok itten

Share This Story

Get our newsletter