This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Tudják, mi a közös a náciban és a hipszterben?

A náci felháborodik, ha nácinak hívják, és a hipszter is, ha hipszternek :-DDDD

Advertisement

Share This Story

Get our newsletter