This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Több a rendőr a Gyorskocsi utcában, mint a tüntető

Illustration for article titled Több a rendőr a Gyorskocsi utcában, mint a tüntető

A tüntetők leültek a fogda elé, és addig akarnak ott maradni, amíg szabadon nem engedik a fogvatartottakat.

Advertisement

Már csak pár tucat tüntető - főleg fiatalok - követeli a szabadon bocsátásukat, velük szemben kb. ugyanannyi rendőr sorakozott föl. "Nem bűnös!" "Engedd ki!", és hasonló skandálásokat hall a tudósítónk.

Mindeközben a Kossuth téren szép lassan lecsengőben van a spontán tüntetés.

Share This Story

Get our newsletter