This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

​Találós kérdés: ez kinek a profilképe az fb-n?

Illustration for article titled ​Találós kérdés: ez kinek a profilképe az fb-n?

Szerintem képtelenség kitalálni, olyan jó a megoldás.

Ami Alekosz! Igen, ő, az az Alekosz! Lehet, hogy mégis van értelme a parlamenten kívüli politizálásnak és a Facebooknak?

Advertisement

(via munchausenparokaja)

Share This Story

Get our newsletter