This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.
Jan 8 2014
Save

Ez a szervezet pedig országos szinten is egyre fontosabb szerepet játszott a párton belüli ellentétek 2012-es kiéleződését követően: ebből a korszakból származik a „ Mordor" (a Gyűrűk ura főgonosza) jelző a baranyaiakra vonatkozóan. Ezt jellemzően az LMP fővárosi, „liberális" szárnya használt a helyi erők leírására, Read more