This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.
Jan 19 2015
Save
Láttátok már a varjakat?

Az Árpád hídnál, a Margit- és az Óbudai-sziget fáin is, és csak így ülnek. Rengeten vannak, főleg napkeltekor és