This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.
Dec 8 2014
Save
Haltermosz

Ezt a grafikont – melynek láttán laikusként semmilyen különleges tendenciákról nem szereztem tudomást – azért rakom