This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Színezd ki szabadon a huszárt!

Március 15-ei ünnepi játékunkat a Haza Nem Eladó mozgalomnak köszönhetjük, ők dobálták tele a budapesti postaládákat négyoldalas nyomtatmányukkal, amely egyebek közt kifestőkönyvet is tartalmaz.

Advertisement

Arra figyeljetek, hogy a kokárdát helyesen, a huszárt pedig szabadon kell kiszínezni, és nem fordítva. A jól sikerült műveket kommenteljétek be, nem fogunk fukarkodni a dicsérettel. A Cink színes verzióját Nagy Attila készítette.

Illustration for article titled Színezd ki szabadon a huszárt!

Share This Story

Get our newsletter