This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Szily László Cink-riporter egy szép kora tavaszi napon Állatkertbe ment

Illustration for article titled Szily László Cink-riporter egy szép kora tavaszi napon Állatkertbe ment

Már csak az a kérdés, hogy mi sül ki ebből. Azt mondta, egyelőre többet ne mondjak, sajnálom.

Advertisement

[fotó: Nagy Attila/Cink]

Share This Story

Get our newsletter