Illustration for article titled Szentté avatták a két nagy XX. századi pápát

Nevezetesen XXIII. János és II. János Pál lett most szentté. A hatalmas tömeg mellett mintegy 150 bíboros és 1000 püspök volt jelen a Szent Péter téren, ahol az MTI tudósítója tömegszörfölt is egy jót.

Advertisement

XXIII. János volt az az egyházfő, aki útjára indította a második vatikáni zsinatot, 1962-ben, kezdeményezve a katolicizmus modernitáshoz való viszonyának újragondolását. Többek között elfogadottá vált az anyanyelvi misézés, megtörtént az ökumenikus nyitás, erősebbé tették az egyház társadalommal való párbeszédét.

Advertisement

II. János Pál nagy szerepet játszott a kommunizmus lebontásában, pápasága idején a Vatikán például jelentős anyagi támogatást nyújtott a lengyel Szolidaritás mozgalomnak.

Ezek mellett biztosan sok egyéb érdemük és hibájuk is van. Ferenc pápa épp az imént ezt mondta róluk:

"Az új szentek a XX. század papjai, püspökei és pápái voltak. Ismerték a század tragédiáit, de nem hagyták, hogy azok maguk alá gyűrjék őket, erősebb volt bennük Isten, a hit az ember megváltójában és a történelem urában, Jézus Krisztusban; erősebb volt bennük Isten.

Advertisement

[MTI] [Kép: Getty/Franco Origlia]

Share This Story

Get our newsletter