Szegény marhák

Illustration for article titled Szegény marhák

Marhacsorda a belvízzel elöntött legelőn a Principális-völgyben, Nagykanizsa határában, a bajcsai városrészben, 2014. október 8-án, napfelkeltekor.

Advertisement

Fotó: Varga György/MTI

Share This Story

Get our newsletter