Sok a metálzenekar? Gazdag országban élsz!

Illustration for article titled Sok a metálzenekar? Gazdag országban élsz!

Bámulatos összefüggésre derült fény – illetve pokoli sötétség – a zene és a jólét között: minél gazdagabb egy ország, annál több az egy főre eső metálzenekarok száma. Hogy ez miért van? Nem is feltétlenül a gazdagság dögunalma miatt.

Advertisement
Illustration for article titled Sok a metálzenekar? Gazdag országban élsz!

A munkásosztálybeli Angliából származó zenei műfaj meglepő módon a világ legnyugisabb, leggazdagabb országaiban a legnépszerűbb. A százezer lakosra jutó metálzenekarok számában Skandinávia az éllovas, rögtön utána Nyugat-Európa, Észak-Amerika, Ausztrália és Dél-Amerika déli része következnek: a világ gazdag, szerencsés szegletei. A csóró Közép-Afrika ezzel szemben tátongó metálűr.

Advertisement

Tíz éve születnek cikkek a különös összefüggésről, az Exile-os Mark Ames is írt róla, ő azt a következtetést vonta le, hogy a metál a kívülről gazdag, kellemes és nyugodt, belülről elviselhetetlenül unalmas, konzervatív, nyárspolgári Skandinávia mindennapjaira adott válasz.

Charlotta Mellander és Richard Florida legújabb kutatása egészen irányban látja a megfejtést. Mellander szerint a gazdag Svédország komoly zeneoktatása a kulcs, ami rengeteg embert készített fel a metál bonyolult, technikás dallamaira.

Advertisement

A korreláció persze nem ok-okozati összefüggés, mindenesetre az egy főre eső metálzenekarok száma az egy főre eső gazdasági teljesítménnyel, a vállalkozási kedvvel és a felsőfokú végzettség arányával is pozitívan korrelál.

Forrás: Citylab. A fotón a norvég Gorgoroth zenekar.

Share This Story

Get our newsletter