Russians love their children too

Illustration for article titled Russians love their children too

Ennél aranyosabb szovjet kommunista plakát ma már nem lesz. A feliratok: Minden gyermek a mi gyermekünk! Ne engedjétek dohányozni a gyerekeket! Évtizedek múltán is érdemes szerintem megfontolni a javaslatot, hiszen a dohányzás, mint tudjuk, ártalmas.

Advertisement

via sovtime

Share This Story

Get our newsletter