Illustration for article titled Rég volt agyrohasztó képvicc

Most Rrockout jóvoltából mégis van.

A világ őrült tempóban halad a pusztulás felé.

Share This Story

Get our newsletter