This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Pont mint a Die Hardban

Illustration for article titled Pont mint a Die Hardban

Bpete amint meglátta a merénylet képeit, azonnal rájött, hogy ezt a jelenetet már látta valahol.

Advertisement

És tényleg. Elképesztő dolgok rejlenek a rajongók agyában!

Share This Story

Get our newsletter