This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Pintér Attila kamasz fotója

Felbukkant Pintér Attila, a Győri ETO edzője ifjúkori fotója, party in the back - business in the front séróval! Ezen még csak nyomokban sem hasonlít Morrisseyre, pedig idősebb korára már teljesen belenőtt a figurába.

Illustration for article titled Pintér Attila kamasz fotója
Advertisement
Illustration for article titled Pintér Attila kamasz fotója

Share This Story

Get our newsletter