This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Pestről exportált képviselőkkel előbbre tartana az ország?

Illustration for article titled Pestről exportált képviselőkkel előbbre tartana az ország?

Széky János annak ellenére írt jó kis elemzést arról, hogyan lehet parlamenti képviselő egy olyan korlátolt, hazug nőverőből mint Balogh Vak Komondor József, hogy maga az alapfelvetése is vitára ingerel. Széky tézise ugyanis az, hogy a régi és új magyar választási rendszer közös hibája, hogy az ország krémből összeválogatható listás képviselők helyett túl nagy a szerepe az egyéni körzeteknek, vagyis a a helyi bunkóknak.

Advertisement

"(…) a listás választási rendszernek határozott előnye, hogy nagyobb a merítés. Mivelhogy a tájékozott, viszonylag jellemes és értelmes emberek eloszlása – (…) – földrajzilag korántsem egyenletes." - mondja Széky, aki nem elég bátor ahhoz, hogy végigvigye a gondolatmenetet, és kimondja, hogy az ideális Magyarország parlamentjét Budapestről és maximum egy-két nagyobb vidéki egyól kéne feltölteni.

Széky tévképzetnek tartja, hogy az egyéni képviselő feladata a választókörzete helyi ügyeinek parlamenti képviselete lenne.

Advertisement

Magyarországon tényleg lépten-nyomon abba ütközik az ember, hogy kevés a tényleg tehetséges munkaerő, bármiről legyen szó. És nyilván, már csak a város mérete miatt is igaz, hogy a legtöbb tehetséges ember a fővárosban él. De a magyar pártok közvetlen - és szinte kivétel nélkül Budapesten lakó - vezető testületeit elnézve a legkevésbé sem vagyok biztos abban, hogy a helyi köcsögöknél többre mennének a II. és XII. kerületi köcsögök. Plusz a helyi kötődésű képviselők esetleg erősebben fognak lobbizni a kormányzat irracionális tervei ellen. Ez a híres fékek és ellensúlyok megszüntetése után egyfajta alternativ fékként működhet néha.

És szegény asszonyokat pedig egy sima orvos, ügyvéd vagy gazdálkodó ugyanúgy össze fogja verni.

Advertisement

[via ukridge]

Share This Story

Get our newsletter