This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Öltözzetek melegen!

Illustration for article titled Öltözzetek melegen!

Vigyázzatok magatokra a BTK-n egy hálózsákban fekve és az utcákon is!

Advertisement

Share This Story

Get our newsletter