This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

​Nevettél már ma reálértelmiségi viccen?

Illustration for article titled ​Nevettél már ma reálértelmiségi viccen?

Ha ma még nem, vagy talán még soha, akkor itt a vissza nem térő lehetőség, a fizikushumor legjava!

Advertisement

A tréfamester Nemismerem, meghajtom a fejem az élettapasztalata előtt!

Share This Story

Get our newsletter