Nevettél már ma? Itt a nap bírósági ítélete kulabula-ügyben

A bíróságok munkája unalmas is lehet: napi rutin az irigy szomszédok, agresszív autósok és civakodó házasok közti igazságtétel, a valóban fontos, súlyos ügyek ritkák. Egyes bírók ezért kisebb ügyekben is olyan ítéletet tesznek le az asztalra, amire Sas József és Fábry Sándor együtt se lenne képes.

A most következő ítélet másodfokon született, miután X és Y mindketten fellebbeztek az elsőfokú ítéletet ellen. X olyan szavakkal illette Y cégét az interneten, mint

Advertisement
  • mocskos cég
  • trükkös lenyúlásra szakosodott fantom cégecske
  • agresszív, rosszindulatú banda
  • kula-bula offshore cégecske

A fentiek közül viszont a Pécsi ítélőtábla csak az első hármat találta sértőnek, el is ítélték hát X-et becsületsértésért. Y-nak ez nem volt elég, ő a kula-bula jelzőt felháborítónak találta, igazságszomja arra buzdította, hogy fellebbezzen. Ha Y ezt nem teszi meg, ma egy ilyen indoklással lenne szegényebb az emberiség:

A „kula-bula" kifejezést a másodfokú bíróság pontosan értelmezni nem tudta. A Magyar Értelmező Kéziszótárban ilyen szó nem szerepel. Az internetes szlengszótárakból a „kula-bula" szókapcsolat szintén hiányzik. Az ... honlapon regisztrált egyik felhasználó saját magát illeti ezzel, mint becenévvel . A „kula" szó egyik jelentése kétségtelenül negatív, széklelet takar, más jelentése viszont torony, bástya törökül. A „bula" jelenthet nőt és hímzésben jeleskedő török leányt is. A „kula-bula" kifejezést egy bejegyzés „nagyon jó" értelemben használja.

Mivel a kifejezés többféle tartalommal jelenik meg, a másodfokú bíróság a „kula-bula" jelzőről a durván bántó, lekicsinylő jelleget megállapítani nem tudta. Ahhoz kizárólagosan és egyértelműen jogsértő tartalmat társítani a szövegkörnyezetre tekintettel sem lehetett. Csak annyi állapítható meg róla egyértelműen, hogy negatív értékítéletet jelenít meg, de a kifogásolt kifejezés adott szövegösszefüggésbe való beágyazása nem feltétlenül hordoz durvább jelentéstartalmat a simlis (himi-humi, simi-sumi, vö: trükkös lenyúlásra szakosodott) kifejezésnél, ez pedig a véleménynyilvánítás megengedett határait a fent már kifejtettek szerint ugyancsak nem lépi túl. Amennyiben a sérelmezett kifejezésnek nincs konszenzuális jelentéstartalma a használó közösségen belül és az azt tartalmazó szöveg egésze sem utal a többféle jelentés közül egy pontosan meghatározható jelentéstartalomra, nem alapozza meg a jóhírnév sérelmét a véleménynyilvánításhoz használt kifejezés durvább, bántóbb jelentéstartománya, illetve az, hogy a jogvédelmet kérő annak milyen szubjektív értelmet tulajdonít.

A bíróság másodfokon a feleket a perköltség arányos részének megfizetésére kötelezte, nem foglalt állást egyikük mellett sem, de mit számít ez egy ilyen indoklás után. Az ilyen szövegekért nem sajnálom az adóm egy forintját sem!

Share This Story