This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Nemzeti Köztérhackathon

Félkészen átadott Gomba, negyedkészen átadott, majd újra átadott, majd újra szétszedett Várkert Bazár, mi történik itt? Én már értem: Magyarország a középítkezésben is startupnagyhatalom lett.

Advertisement

Viszonylag régen – akkortájt, amikor a magyar szó a startupra még a vállalkozás volt – létezett egy kifejezés a szoftverfejlesztésben, a béta. Azt jelentette, hogy a termék mindent tud, amit készítői szeretnének, hogy tudjon, de stabilitásán és sebességén még dolgozni kell.

Advertisement

A szoftverfejlesztés változásával együtt a béta jelentése is átalakult. Amikor egy fejlesztés vége azt jelentette, hogy a kész programot cédére írták, majd dobozba csomagolták, elég egyértelmű volt, hogy mikor van kész. De mikor van kész egy webes alkalmazás, ami folyton bonyolódik, komplikálódik, váratlanul? A béta fogalma innentől elmosódott, voltak programok, mint a Flickr vagy a Gmail, melyeket készítőik évekig bétának hívtak. Illetve nem is bétának, hanem publikus bétának: az épülő-készülő programokat kinyitották a közönségnek, ha sikeres lett, felhasználók millióinak tapasztalataival és visszajelzéseivel folytatódhatott a munka.

Talán nem triviális a webes programozás fogalmait az építőiparra átültetni, de egy olyan országban, ahol Nemzeti Innovációs Hivatal nyújt innovációs szolgáltatásokat – Startup minimum skillset = Hacker + Hustler + Designer + Sales –, semmi sem lehetetlen. A startup nem csak azt jelenti, hogy alkalmanként olvashatunk a Prezi sikereiről az újságban, hanem azt is, hogy a folyamatosan készülő, egyszerre mindig kész és soha el nem készülő dolgok éthosza a kultúra más területeit is megtermékenyíti.

Advertisement

Így már mindjárt érthető a Várkert Bazár, a Gomba, és az összes középület, ahová kivonul valami potentát, hogy félkészen átadja. A rohamtempóban lerakott díszburkolat, az üres helyiségek nem öncélúak: plasztikusan jelzik, hogy egy középület is startup, hogy soha nem lehet kész, hogy kizárólag a városlakók és a műkő folytonos interakciójaként értelmezhető, hogy funkciója napról napra bonyolódik, komplikálódik, váratlanul.

Ugye nincs több kérdés!

Share This Story

Get our newsletter