Félkészen átadott Gomba, negyedkészen átadott, majd újra átadott, majd újra szétszedett Várkert Bazár, mi történik itt? Én már értem: Magyarország a középítkezésben is startupnagyhatalom lett.

Advertisement

Viszonylag régen – akkortájt, amikor a magyar szó a startupra még a vállalkozás volt – létezett egy kifejezés a szoftverfejlesztésben, a béta. Azt jelentette, hogy a termék mindent tud, amit készítői szeretnének, hogy tudjon, de stabilitásán és sebességén még dolgozni kell.

A szoftverfejlesztés változásával együtt a béta jelentése is átalakult. Amikor egy fejlesztés vége azt jelentette, hogy a kész programot cédére írták, majd dobozba csomagolták, elég egyértelmű volt, hogy mikor van kész. De mikor van kész egy webes alkalmazás, ami folyton bonyolódik, komplikálódik, váratlanul? A béta fogalma innentől elmosódott, voltak programok, mint a Flickr vagy a Gmail, melyeket készítőik évekig bétának hívtak. Illetve nem is bétának, hanem publikus bétának: az épülő-készülő programokat kinyitották a közönségnek, ha sikeres lett, felhasználók millióinak tapasztalataival és visszajelzéseivel folytatódhatott a munka.

Talán nem triviális a webes programozás fogalmait az építőiparra átültetni, de egy olyan országban, ahol Nemzeti Innovációs Hivatal nyújt innovációs szolgáltatásokat – Startup minimum skillset = Hacker + Hustler + Designer + Sales –, semmi sem lehetetlen. A startup nem csak azt jelenti, hogy alkalmanként olvashatunk a Prezi sikereiről az újságban, hanem azt is, hogy a folyamatosan készülő, egyszerre mindig kész és soha el nem készülő dolgok éthosza a kultúra más területeit is megtermékenyíti.

Így már mindjárt érthető a Várkert Bazár, a Gomba, és az összes középület, ahová kivonul valami potentát, hogy félkészen átadja. A rohamtempóban lerakott díszburkolat, az üres helyiségek nem öncélúak: plasztikusan jelzik, hogy egy középület is startup, hogy soha nem lehet kész, hogy kizárólag a városlakók és a műkő folytonos interakciójaként értelmezhető, hogy funkciója napról napra bonyolódik, komplikálódik, váratlanul.

Advertisement

Ugye nincs több kérdés!

Share This Story

Get our newsletter