This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Nem félünk a Jobbiktul

Illustration for article titled Nem félünk a Jobbiktul

Nem esz meg, csak megkóstul.

Ez nekem egy poszt? Naná! Szerintem még soha nem írtam verset ilyen mély eszmei mondanivalóval és lényegretörő üzenettel. És az is kifejezett erénye, hogy rövid.

Advertisement

Fotó: Varga György/MTI

Share This Story

Get our newsletter