This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

​Nem akarnak ölni a Meinhof-idézettel nyitó magyar művészek

Illustration for article titled ​Nem akarnak ölni a Meinhof-idézettel nyitó magyar művészek

Jó nagy hörgés volt, amikor az 0m2 nevű új képzőművészeti oldal induló cikkéhez egy Ulrike Meinhof-idézetet választottak mottónak. Tényleg a Vörös Hadsereg Frakció gyilkos terroristanője a balos magyar művészek szerepideálja? És fideszest akarnak robbantani? Interjú.

Advertisement

A 0m2-t hárman csinálják, Balázs Anna, Karas David és Pacsika Márton, akik együtt válaszoltak írásban elküldött kérdéseimre.

Advertisement

Cink: Mit jelent a Meinhof-idézet? Puszta provokációt, figyelemkeltést vagy bármiféle tartalmi-szellemi azonosulást?

0m2: Meinhof 1968-ban – még a RAF előtti időszakban –, a Rudi Dutschke elleni merénylet hírére reagálva írta az idézett mondatokat a konkretba. Meinhof ebben a szövegében arról ír, hogy az addig használt eszközök – a diáktüntetések, a tiltakozó akciók stb. – hatástalanná váltak, ezért szükséges az ellenállás új formáit megtalálni. Nekünk emiatt volt érdekes az idézet.

Advertisement

Az elmúlt két évben a kultúra és művészet területén zajló tiltakozások – amelyeknek mi is aktív résztvevői voltunk – hatástalannak bizonyultak. A kormányzati döntések egyik eredményeként a kulturális élet szereplői között a szakadékok kiszélesedtek, megszüntetve a csoportok és személyek közti párbeszédet. A folyamatot segítette, hogy azok a művészeti és kulturális terek, ahol korábban lehetőség volt (lett volna) kritikai párbeszédek folytatására, mára szinte kivétel nélkül eltűntek.

Ezért tartottuk fontosnak egy olyan online lap elindítását, amely képes beszélni és véleményt formálni a jelenleg zajló művészeti és kultúrpolitikai folyamatokról. Következésképpen az ellenállás új formáját semmiképp sem erőszakos eszközökkel képzeljük el. A 0m2 létrehozásával legfőbb célunk, hogy az elmúlt időszak némaságát megszüntetve elősegítsük a párbeszéd kialakítását.

Advertisement

Cink: A Meinhof-idézet arra utal, hogy erőszakos akciókkal szeretnétek szervezni az új baloldali művészeti életet?

0m2: Egyáltalán nem. (lásd fentebb)

Cink: Milyen relevanciája lehet 2014-ben egy 70.es évekbeli antikapitalista harcosnak?

Advertisement

0m2: A Meinhof-idézet nem ebből a szempontból volt érdekes számunkra, de a művészet és gazdaság kapcsolata állandó téma lesz a 0m2-n, hiszen ez a művészeti intézményrendszer működését alapvetően befolyásolja. A kapitalizmusról mi is egészen másképpen gondolkodunk: volt és lesz is vita közöttünk.

Cink: Ti személyesen valljátok, hogy adott esetben erőszakos megoldásokra is szükség lehet?

Advertisement

0m2: Nem. Azt gondoljuk, hogy a rendszerszintű változások eléréshez nem erőszakos megoldások vezetnek. A változáshoz rengeteg vitára, új gondolatokra és közös nyelvre van szükség. A 0m2 ennek a folyamatnak kíván katalizátora és formálója lenni. Mi ebben hiszünk, ezt vállaljuk.

Cink: Nem tartotok attól, hogy a kormányzat a mottótok miatt betámadja a neki nem tetsző művészeket?

Advertisement

0m2: Már a kérdésed is elég sokat elárul a kialakult helyzetről. Szerintünk ez már az idézettől függetlenül megtörtént.

Cink: Milyen reakciók érkeztek a saját baloldali művészeti kultúrkörötökból eddig?

Advertisement

0m2: Az idézetre vegyes, a projektre többnyire pozitív.

Share This Story

Get our newsletter