This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Nébih: Az informatikai rendszer volt a hibás

Illustration for article titled Nébih: Az informatikai rendszer volt a hibás

Elnézést kért az élelmiszerlánc-biztonsági hivatal, amiért halottakkal levelez, akiket néhai X. Y.-ként szólít meg.

Advertisement

Ma írtuk meg Zsolt sztoriját, akit elképesztett, hogy a 2014 tavaszán meghalt édesapjával miért levelez a Nébih, ha egyszer tudják róla, hogy nem él, hiszen néhainak titulálják. A cikk közlése előtt egy nappal írtam a hivatalnak, most válaszoltak. Alant elolvashatod a levelüket.

Advertisement

Ezt kérdeztem tőlük:

Világos, hogy a Nébihnek nem kell tudnia azonnal egy halálesetről. De ha már annyira megtudták, hogy az illetőt a levelükben "néhai X. Y."-ként szólítják meg, akkor mi az értelme a kommunikációnak?

Advertisement

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Felügyeleti Díj és Forgalmazói Ellenőrzési Igazgatósága ezt válaszolta:

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (Éltv.) 38/A.§ alapján élelmiszerlánc-felügyeleti szerv létrehozza és működteti az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszert (FELIR). 2015 január 1-jétől az Éltv hatálya alá tartozó terméket nyilvántartásba nem vett élelmiszerlánc szereplőtől tilos vásárolni, illetve átvenni értékesítésre, szállításra és tárolásra.

Minden ügyfelünk, aki 2014-ben érvényes felügyeleti díj bevallást nyújtott be, vagy érvényes őstermelői igazolvánnyal rendelkezik/rendelkezett automatikusan bekerült az információs rendszerbe, és megkapta a FELIR számot. (Tehát megfelel a fenti törvényi előírásnak) Az erről szóló tájékoztató levelek kiküldését tavaly decemberben hivatalunk megkezdte.

Bár a küldemények készítésekor alapvetően nem exportálódtak a néhai partnereink adatai, az informatikai rendszer hibájából kifolyólag sajnálatosan előfordult, hogy – a közel 300.000 db küldeményből – néhány elhunyt ügyfelünknek is kipostázásra került a tájékoztató levél. A technikai problémát a fejlesztők még a bevezetési szakaszban javították Sajnos előfordultak olyan esetek is, hogy ügyfelünk röviddel a decemberi tájékoztató kiadását megelőzően vagy azt követően hunyt el. Minden hasonló tragikus esetben, amikor a hozzátartozóktól visszajelzést kapunk, kérés alapján azonnal intézkedünk a rendszerből történő kivezetésről.

Az okozott kellemetlenséget őszintén sajnáljuk, nem állt szándékunkban bárki érzéseit megbántani, esetlegesen fájó emlékeket felidézni.

Share This Story

Get our newsletter