This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Ne ülj!

Illustration for article titled Ne ülj!

Még csak hétfő dél van, és nekem máris elment a kedvem mindentől, beleértve az életet ától cettig. Az történt, hogy elolvastam ezt a cikket – arról szól, hogy ülni halálos –, és most már csak várom, hogy vége legyen mindennek. Ha csepp eszetek van, legalább ti ne olvassátok el.

Advertisement

Share This Story

Get our newsletter