Na te politikus, mégiscsak tűrni fogsz!

Illustration for article titled Na te politikus, mégiscsak tűrni fogsz!

Azt írja az Index, hogy az Alkotmánybíróság megsemmisítette az új polgári törvénykönyv közszereplők bírálhatóságáról szóló rendelkezését.

Advertisement

A több egymástól független forrásra támaszkodó újság úgy tudja, a testület 8:7 arányban döntött, jelenleg a különvéleményeket fogalmazzák a kisebbségben maradt alkotmánybírók. Az új Ptk. március 15-én lép hatályba, ezért fontos volt, hogy az Ab még előtte döntsön a beadványról.

Szabó Máté ombudsman 2013-ban fordult az Ab-hoz, az új Ptk e paragrafusa nem tetszett neki: "A közügyek szabad vitatását biztosító alapjogok gyakorlása a közéleti szereplő személyiségi jogainak védelmét méltányolható közérdekből, szükséges és arányos mértékben, az emberi méltóság sérelme nélkül korlátozhatja." Az ombudsman a méltányolható közérdeken akadt fenn, mondván, a fogalom így túlontúl ködös, ami kiszámíthatatlanná tenné a bíróságok ítélkezési gyakorlatát.

Advertisement

"A politikusoknak, közszereplőknek egyfajta munkahelyi ártalom, hogy sokan bírálják őket", fogalmaz az Index, és én sem fogalmazhatnék pontosabban. Ezért ítélkezett korábban úgy az Alkotmánybíróság és a strasbourgi emberi jogi bíróság is, hogy a közfeladatot ellátókkal szemben olyan vélemények is közölhetők, amelyek más emberekkel szemben már nem. A közfeladatot ellátók ugyanis önként vállalják a fontos politikai tisztséget, így számítaniuk kell pofonokra.

Share This Story

Get our newsletter