This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Ha mindig így olvastátok volna a Cinket, akkor most nem olvasnátok így a Cinket!

Illustration for article titled Ha mindig így olvastátok volna a Cinket, akkor most nem olvasnátok így a Cinket!

Tisztára 22-es csapdája! De persze nem szemrehányásként mondom, hanem csak “viccesen”.

Advertisement

Share This Story

Get our newsletter