This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Na, kiknek a zászlaja ez?

Illustration for article titled Na, kiknek a zászlaja ez?

Azt mondjátok, a magyaroké?

És még a brit republikánusoké! A zászlót a 19. század chartista mozgalma és a walesi druidizmus idejére eredeztetik, de e szerint az oldal szerint még az 1930-as években is volt példa a használatukra.

Advertisement

Ezt most Konzervativanarchista kotorta elő, és el is játszott a gondolattal, hogy amennyiben Skóciában holnap többségbe kerülnek a függetlenséget akarók, akkor szélsőséges esetben ebbe még a monarchia is belebukhat – és ekkor kerülhet elő a régi köztársasági zászló újra. De ez még messze van, viszont én nem ismertem eddig ezt a zászlót, és remélhetőleg ti sem!

Share This Story

Get our newsletter