Miniszteri biztosnak lenni tudományos tevékenység

A fejlesztési minisztériumnál bravúrosabban még soha senki nem magyarázta el, hogy miért nem összeférhetetlenség az, ami nagyjából száz százalékban látszik összeférhetetlenségnek.

Az NFM közleménye szerint nincs összeférhetetlenség Belváros–Lipótváros alpolgármesterének önkormányzati és minisztériumtól kapott megbízatása között. Azért nincs, mert a miniszter a nyolcvanadik életévüket betöltött személyek esetében a szociális alapszolgáltatások infokommunikációs fejlesztését célzó tudományos kutatás és országos modellprogram kidolgozására, bevezetésére nevezte ki miniszteri biztossá Jeneiné dr. Rubovszky Csillát.

Advertisement

Az önkormányzati törvény lehetővé teszi az alpolgármester és az önkormányzati képviselők számára, hogy

tudományos tevékenység folytatására

kapjanak kinevezést a kormánytól vagy annak tagjától. A biztos amúgy díjazás és más juttatások nélkül látja el feladatát, és a munkáját minisztériumi titkárság sem segíti.

Jeneiné kinevezését az Együtt kifogásolta, az ellenzéki párt azt mondta, a törvények szerint összeférhetetlen a két pozíció. Juhász Péter önkormányzati képviselő – és Együtt-alelnök – az V. kerület polgármesterét, Szentgyörgyvölgyi Pétert és az érintettet biztatta arra, hogy intézkedjenek a jogsértő állapot megszüntetéséről. Juhász az önkormányzati törvényre hivatkozva azt írta, az önkormányzati képviselő az összeférhetetlenségi okot a megválasztásától vagy az összeférhetetlenségi ok felmerülésétől – itt március 1-jétől – számított harminc napon belül köteles megszüntetni, ami ugyebár Jeneiné esetében elmaradt.

Share This Story