Illustration for article titled Milyen egyházi tisztségviselő lenne a tegnap Sopronban fellépő Slash?

Annyit segítünk, hogy nem esperes, és még csak nem is kanonok.

Hanem természetesen perjel.

Köszönjünk meg a reggeli lefárasztást Kafferbivalynak. Legalább volt olvasónk a koncerten?

Share This Story

Get our newsletter