This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Miért lopózik ez az ember?

Illustration for article titled Miért lopózik ez az ember?

Hetek óta gondolkodom ezen a problémán. Ott áll a hatalmas tartályok között, a plakátokon, kezében az eszközzel. Az eszközzel, amely segítségével a hatalmas tartályokból nem lehet borhoz jutni. Hanem úgy lehet, hogy kinyitjuk a csapot. Az eszközzel hordóból lehet borhoz jutni.

Advertisement

De hordók a közelben sincsenek. Ezt így mégis hogy? Kinek áll ez érdekében? Ki a felelős? És egyáltalán, ki ez az ember?

Megannyi kínzó kérdés!

Share This Story

Get our newsletter