This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Mi történhetett 2005 és 2006 között?

Illustration for article titled Mi történhetett 2005 és 2006 között?

Magyarország egyik pillanatról a másikra elkezdett nagyságrendekkel jobban teljesíteni a vasúti balesetek tekintetében, illetve vonatkozásában, és ez azóta is tart. Egyfajta Gyurcsány–Orbán kontinuitást vagyok kénytelen feltételezni a kötött pályás közlekedés területén.

Advertisement

Share This Story

Get our newsletter