This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Mi az ördögöt művel ez a fa?

Illustration for article titled Mi az ördögöt művel ez a fa?

Bár elsőre nekifutásra jólesett azt gondolni, hogy fellázadt, sajnos jóval valószínűbb, hogy hamarabb kezdett el görbülni, mint hogy mellékereteztek volna. Vagy lehet, hogy mégsem?

Advertisement

via fb

Share This Story

Get our newsletter