​Megszégyenítik Magyaroszágot a hazug emlékmű miatt

Illustration for article titled ​Megszégyenítik Magyaroszágot a hazug emlékmű miatt

Randolph L. Braham visszaadja a kitüntetését és visszavonja a nevét. Vajon miért akar a Fidesz a Szabadság tér közepén nevetséges történelemhamisítást folytatni? Érthetetlen.

Advertisement

A világhírű holokausztkutató, Randolph L. Braham visszaadja a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjét, hétfőtől pedig nem viselheti a nevét a róla elnevezett Braham Téka a budapesti Holokauszt Emlékközpontban.

Advertisement

Mindezt a német megszállás 70. évfordulójára tervezett, alávaló emlékmű miatt. Brahamnak tökéletesen igaza van, az elmlékmű a legprimitvebb történelemhamisítási kísérlet, ami a Horthy-Magyarországot a németek ártatlan áldozatának álltja be, és egybemossa a magyarok szövetséges németektől elszenvedett megpróbáltatásait a magyar zsidók magyarok általi kiirtásával.

Itt a teljes MTI-hír az ügyről:

Nyílt levélben kérte neve eltávolítását a Holokauszt Emlékközpont Téka és Információs Központjáról Randolf L. Braham holokausztkutató vasárnap, valamint jelezte, hogy a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjét is visszaküldi.

"Nehéz szívvel hoztam ezt a döntést azt követően, hogy a legújabb magyarországi fejleményeket nagy aggodalommal követtem. Megdöbbentett engem - és bizonyára másokat is - az elmúlt néhány év történelemhamisító kampánya, amelynek célja a Horthy-korszak tisztára mosása" - írta Randolph L. Braham az MTI-nek is megküldött, a Holokauszt Közalapítvány kuratóriumi elnökének, Haraszti Györgynek, valamint Szita Szabolcsnak, a Holokauszt Emlékközpont igazgatójának New Yorkból címzett magyar nyelvű levelében.
A bukaresti születésű holokausztkutató ide sorolta az alkotmány módosítását is, amely a későbbiek során elfogadott - mint fogalmazott - baljós intézkedéseket "törvényesítette", és amellyel "mentesíteni óhajtják Magyarországot annak az aktív szerepnek a felelőssége alól, amit közel 600 ezer zsidó hitű polgárának megsemmisítésében játszott".
Közlése szerint döntése meghozatalának poharában az utolsó cseppet az a kormányzati döntés jelentette, hogy nemzeti emlékművet állítsanak a német megszállásnak. Hozzátette: gyáva kísérletnek tartja, hogy a figyelmet eltereljék a Horthy-rendszernek a zsidóság megsemmisítésében játszott szerepéről, és összemossák a holokausztot a magyarságnak azzal a "szenvedésével", amelyet a német megszállás okozott, miközben ez utóbbiról történelmi tények bizonyítják, hogy ellenállás helyett inkább általános taps fogadott - írta a levélben.
Azt írta, megérti, hogy "különböző politikai és gazdasági okok miatt a Holokauszt Emlékközpontot működtető vezetők nem akarnak, vagy nem tudnak szót emelni ez ellen az arcátlan történelemhamisító kurzus ellen". Másfelől, túlélőként - akinek szülei és sok családtagja is a meggyilkolt zsidók százezrei között volt -, nem maradhatok néma, de különösképpen szólnom kell, hiszen ez volt a sorsom, hogy életem jelentős részét a holokauszt történelmi tényeinek megőrzésének és megismertetésének szenteljem - fogalmazott.
"Ezennel visszaküldöm a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjét is, a Schmitt Pál államelnök által aláírt oklevéllel együtt, azzal a kéréssel, hogy ezeket továbbítsátok a megfelelő magyar hatóságoknak" - írta.

Share This Story

Get our newsletter