This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Megszavazták Paks titkosítását

Hiszen miért is lenne közérdekű adat, hogy az oroszoktól kapott 10 milliárd euró hogyan és mire megy el. 129 igen, 64 nem, 1 tartózkodás.

Advertisement

A 444 beszámolója szerint:

A javaslat 2. pontja alapján a döntést megalapozó adatokat 15 évre, az alvállalkozókkal kötött szerződések, az egyezmény megkötésével kapcsolatos műszaki és üzleti adatok és az ezekkel összefüggő döntések megalapozását szolgáló adatokat 30 évre titkosították – illetve ezek a törvény megfogalmazása szerint a keletkezésüktől számított harminc évig közérdekű adatként nem ismerhetők meg.

Share This Story

Get our newsletter