Hiszen miért is lenne közérdekű adat, hogy az oroszoktól kapott 10 milliárd euró hogyan és mire megy el. 129 igen, 64 nem, 1 tartózkodás.

A 444 beszámolója szerint:

A javaslat 2. pontja alapján a döntést megalapozó adatokat 15 évre, az alvállalkozókkal kötött szerződések, az egyezmény megkötésével kapcsolatos műszaki és üzleti adatok és az ezekkel összefüggő döntések megalapozását szolgáló adatokat 30 évre titkosították – illetve ezek a törvény megfogalmazása szerint a keletkezésüktől számított harminc évig közérdekű adatként nem ismerhetők meg.

Advertisement

Share This Story

Get our newsletter