This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

​Megdöbbentő: A minisztériumnak fogalma sincs a nyelvtanítást lehetetlenné tevő törvényről (frissítve!)

Illustration for article titled ​Megdöbbentő: A minisztériumnak fogalma sincs a nyelvtanítást lehetetlenné tevő törvényről (frissítve!)

Hamis állításnak nevezte az NGM a Cinknek küldött levelében, hogy a törvényük miatt a magántanárok is csak előre engedélyezett képzési program alapján taníthatnak majd. Pedig így áll a helyzet.

Advertisement

Talán azt képzelte az NGM, hogy sem a nyest.hu szakértői, sem én nem néztük meg a törvényt, és csak úgy a vakvilágba leírtam volna azt a címet, hogy "A Fidesz épp most szünteti meg a nyelvtanítást"? Vagy csak bepróbálkoztak egy oltári nagy kamuzással, hátha megijedek? Nem tudom.

Advertisement

A minisztérium a következő levelet küldte nekem:

Az „A Fidesz épp most szünteti meg a nyelvtanítást „ címmel megjelent és az alábbi linken elérhető cikkükkel kapcsolatban kérjük közöljék a Nemzetgazdasági Minisztérium álláspontját is.

A nyelvoktatás szabályozásával kapcsolatban a sajtóban több hamis állítás is megjelent. Nem igaz ugyanis, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium olyan szabályozást kívánna kialakítani, amelyben egy magántanár is csak előre engedélyeztetett képzési program alapján taníthatna, és nem igaz, hogy tőlük is vagyoni biztosíték letételét követelné meg. A nyelvi magántanárok ugyanis – akik valóban saját maguk adnak órákat – teljesen szabadon, mindenféle kötöttség nélkül, letét nélkül oktathatnak nyelvet, ahogy eddig is tették.

A korábban akkreditációval nem rendelkező nyelviskolákkal szemben ugyanakkor - az általános nyelvi képzés minőségének emelése és az ezekben a nyelviskolákban tanuló diákok érdekében - magasabb szakmai elvárások, szigorúbb követelmények szükségesek. Ennek része az engedélyeztetés kötelezettsége és a vagyoni illeték előírása is, mely a képzésben résztvevőket védi. A szakmai egyeztetéseken nem egy szervezet, hanem a Felnőttképzők Szövetsége (FVSZ), az Akkreditált Felnőttképzési Intézmények Országos Egyesülete (AFIOE), a Nyelviskolák Szakmai Egyesülete (NYESZE)és a Felnőttképzési Szakértők Országos Egyesülete (FSZOE) is részt vesz.

A Nemzeti Munkaügyi Hivatalnál az új törvény hatálybalépése óta lehetőség van engedélyeztetni a korábban akkreditációval nem rendelkező nyelviskolák működését.

köszönettel:

NGM Sajtó és kommunikációs Főosztály

Az állítás tehát az, hogy mindaz, amiről a nyest.hu és a Cink írt, az csak a nyelviskolákra vonatkozik, egyénekre nem. Először is a dolog akkor is pont annyira piac-, nyelvtanítás- és józanész-ellenes, vagyis botrányos lenne, ha "csak" egy rakás kis nyelviskolát tenne tönkre a törvényszörnyeteg.

Advertisement

De a tárca állítása sajnos nem is igaz.

Mégcsak baromi mélyre sem kell ásni a törvény szövegében ahhoz, hogy ezt bebizonyítsam. Tessék, itt van az első paragrafus nekünk érdekes része (aki csekkolni akarja, olvassa el itt a teljes törvényszöveget). Tehát:

1. § (1) E törvény hatálya kiterjed (…)

c) a felnőttképzési tevékenységet folytató jogi személyekre, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra, egyéni cégekre, egyéni vállalkozókra, a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézményre,

Advertisement

Vagyis kiterjed az bizony az egyéni vállalkozókra.

De tuti, hogy ez a nyelvtanítással foglakozó egyéni vállakozókat és egyéni cégeket jelenti? Igen, tessék, csak egyet kellett ugranunk:

(2) E törvény alkalmazásában felnőttképzési tevékenység (…)

c) általános nyelvi képzés és támogatott egyéb nyelvi képzés.

Kekeckedjünk tovább: rendben, hogy a törvény úgy általánosságban egyértelműen vonatkozik az egyéni vállalkozóként vagy egyszemélyes cégként nyelvet tanítókra, de lehet, hogy nekik nem kell akkreditáltatniuk a tantervet vagy nem kell befizetniük a kauciót? Itt már egy rakás paragrafust át kell nézni, de azéet nincs messze a megoldás, nézd meg:

10. § (1) Engedély - a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel - annak az 1. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogalanynak adható, amely

a) rendelkezik

aa) a 12. §-ban meghatározott tartalmú, a kérelmében szereplő képzésekhez kidolgozott és felnőttképzési szakértő vagy felnőttképzési programszakértő által előzetesen minősített képzési programmal,

ab) a kérelmében szereplő képzés megvalósításához szükséges, valamint kormányrendeletben meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel,

ac) a miniszter rendeletében meghatározott minőségbiztosítási keretrendszernek megfelelő minőségbiztosítási rendszerrel,

ad) felnőttképzési információs rendszer működtetéséhez szükséges feltételekkel,

ae) ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszer működtetéséhez szükséges feltételekkel,

b) tartalmilag ellenőrizhető, számszerűsíthető minőségcélokat határoz meg,

c) igazolja, hogy kormányrendeletben meghatározott vagyoni biztosítékkal rendelkezik.

Advertisement

Akkor talán abban a bizonyos (2)-es bekezdésben mentik fel az egyéni tanárokat a brutális kötelezettségek alól? Nézzük meg a kettes bekezdést:

(2) Az (1) bekezdés a) pont ac), ae) alpontjában, valamint b) és c) pontjában foglalt feltételeket az 1. § (2) bekezdés d) pontja szerinti képzések esetén a felnőttképzést folytató intézménynek nem kell teljesítenie.

Advertisement

Már csak az 1. § (2) bekezdés d) pontját kell megnézni. Hát ez bizony nem nyert, mert ott ezt látjuk:

d) a felnőttképzési szakértőkre és felnőttképzési programszakértőkre,

A törvényszöveg gondos elolvasásán kívül a nyest.hu második cikkéből is kihüvelyezhető, hogy a minisztérium vagy hazudik, vagy fogalma sincs a saját törvényéről. Ebben a cikkben gyakorló nyelvtanárok levelein keresztül mutatják be a jelenlegi helyzetet. A tanárok között akad egy nyírségi, aki az alanti élményekről számol be:

Másik olvasónk Nyíregyháza mellől írt nekünk, kérésére az ő nevét sem közöljük. „Egyszerűen be kell látnom, hogy ide én kevés vagyok" – írja, miután nemrég próbálkozott a törvény szerint engedélyt szerezni ahhoz, hogy 16 éve folytatott nyelvtanári tevékenységét az új felnőttképzési törvénynek és készülő rendeleteinek megfelelően végezhesse tovább.

„Szóval elkezdtem az NMH oldalán, kaptam is jelszót, töltögetem buzgón a kérvényt, minden oldal alján «tovább» gomb, majd kb. a negyedik oldalon azt mondja, töltsem fel az előzőleg minősített programomat, amihez a honlapon elérhető felnőttképzési szakértők országos névjegyzékéből magam választhatok szakértőt."

Olvasónk furcsállotta, hogy a felsorolt szakértők közül vagy tíz fő szakterületeként a „modern filológia" megnevezés szerepel, és hogy ebből nem tudhatja meg, milyen nyelv a szakértő szakterülete. „...de nosza, essünk neki. Írtam az egyiknek, aki visszaírt, hogy ő gyeden van, de az ő olvasatában a hivatal rendel ki szakértőt, ne én válasszak."

Olvasónk eztán a hivatalhoz fordult, hogy megtudakolja, ő értelmezte-e jól a leírtakat, vagy a megkérdezett szakértő. A válasz szerint valóban neki kellett szakértőt választania a megadott névjegyzékből.

„Jó, választottam másik szakértőt, aki visszaírt, hogy elnéztem az exceltáblázat rubrikáit, ő nem nyelvész, de majd kiad a kamara egy elfogadható képzési programok listáját, addig javasolja, várjak is. Nem vártam. Írtam a harmadik hölgy e-mailcímére, akinek a megadott címére el sem ment az email, tízszer dobta vissza a mail adminisztrátor. Utolsó próbálkozásom pedig az volt, hogy írtam egy negyediknek, aki két órán belül válaszolt, hogy nem tud segíteni, még nem látja át a helyzetet tisztán. Na, itt adtam fel."

Olvasónknak az oktatási programról is megvan a véleménye:

„Olyan dolog elvárni magántanárnál az oktatási programot, mintha a burkolónak azt mondanák, hogy csak egyféle PVC-t rakhat le, mert arra van burkolói programja. persze ő nyilván a kuncsaftokhoz alkalmazkodva kénytelen megélni, és ha valaki másik PVC-t kér, netán járólapot, akkor mi van????? Nem lehet az egész világot egységesíteni, voltak rá törekvések korábban is a történelem során, egyszerűen nem lehet. Attól még újra meg újra meg lehet próbálni, ilyenkor a talpraesettebbek lelépnek, a többi meg nem tudom mit csinál, még nem próbáltam..."

Advertisement

Elnézést a terjedelemért, de ezt nem lehetett rövidebben. Elképesztő, hogy micsoda munka folyhat ebben a minisztériumban.

update: Most láttam kommentben, hogy a nyest.hu is megkapta a minisztérium levelét és ők is reagáltak rá, utánanézve a dolognak. Majdnem pont ugyanazt írták, mint én, ezt is érdemes elolvasni!

Share This Story

Get our newsletter