This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Megbukott a fővárosi hajléktalan-rendelet egy pontja (frissítve)

Illustration for article titled Megbukott a fővárosi hajléktalan-rendelet egy pontja (frissítve)

A rendelet – amely kijelölte azokat a területeket, ahol az életvitelszerű közterületi tartózkodás jogellenesnek minősül – még 2013 végén született, és az alapvető jogok biztosának indítványának hatására vizsgálta meg, és találta jogellenesnek a Kúria.

"A hajléktalan személy nem rekeszthető ki a települések, egyes önkormányzatok illetékességi területének egészéből, sőt egyes összefüggő településrészekből sem."

Advertisement

Megállapították, hogy nem lehet akárhonnan kitiltani a hajléktalanokat, csak olyan helyekről, ahol valamilyen jogos érdeket sértenének a jelenlétükkel – az aluljárókból.

"Fizikai jellegük indokolja úgy a zavartalan megközelíthetőségüket, mint az azokból való biztonságos kijutást"

Advertisement

A Kúria egyébként alkotmányosan aggályosnak véli, hogy a főváros ilyen rendeleteket hozhat, úgyhogy az ezt lehetővé tevő törvény felülvizsgálatát kérik az Alkotmánybíróságtól.

UPDATE: Ahogy chilis is felhívta rá a figyelmem kommentben, a rendeletnek csak az egyik – a védett és kiemelten védett parkolási területeken való tiltásról szóló pontját érvénytelenítették.

Advertisement

via 444, hvg

Kép: BFKF

Advertisement

Share This Story

Get our newsletter