This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Még soha nem volt ilyen egyszerű üzenni egy jó nagyot Brüsszelnek

Illustration for article titled Még soha nem volt ilyen egyszerű üzenni egy jó nagyot Brüsszelnek

Ha hiszitek, ha nem, bizonyos mennyiségű euroszkepticizmusnak sem vagyok híján, erről a dologról mégis szeretném azt hinni, hogy nem is igazi. Az persze érdekes, hogy nemcsak a baloldal, hanem a Fidesz is a Jobbikot tekinti első számú ellenfelének május 25-én.

Advertisement

innét: magyarisztan.tumblr.com

Share This Story

Get our newsletter