Már 1838-ban is terveztek mobilgátat a fővárosba! Leszavazták

A mobilgát kérdése már az 1838-as árvíz után is felmerült, árulta el nekem ma Szávoszt-Vass Dániel, a Dunai szigetek bloggere. Lámm Jakab vezető kerületi királyi mérnök fa (!) mobilgátjának tervét azonban félresöpörte Vásárhelyi Pál, egyrészt mert szerinte nem bírna ellenállni a nyomásnak, másrészt, mert mint írja "az érdemes író terve mellé semmiféle költségvetést nem kapcsolt".

Advertisement

Idemásolom Vásárhelyi Pál válaszának egy részletét, melyben összefoglalja a terv lényegét:

"a városnak szép kinézése megtartása tekintetiből a város előtt a parton egy hordozható véd gátat (transportables boulevards) szükséges készíteni, melly csak abban az esetben rakattatnék össze, és állíttatnék fel, ha a nevekedő vízár a várost vésszel fenyegetné;

ezen védgát szerkezése az előadott rajz szerint ebből áll: építtessék a part hosszán egy alapfal a partszínig quader kövekből, mellybe hat láb távolságra 1 négyszeg láb bő és 9 hüvelyk mély lyukak hagyassanak, ezekbe állíttatnak 12 hüvelykes fa oszlopok hátulról támasz gerendákkal megerősítvék, tetőbe pedig összekötvék, ezen oszlopok mellé helyeztetnek fal gyanánt 5-6 hüvelykes jól összevágott és gyalult fenyő szálak, mellyek a nevekedő vízárhoz képest emeltethetnek.

E fa gát a vízelmenetel után elszedetik, és az e célra épült raktárakba hordatik. Buda felől is a védszer csak e lehet."

Utána pedig összefoglalja véleményét az egészről:

A város előtti fa véd gátra, bár minő ajánlhatónak tetszenék is első tekintetre, azon megjegyzés tétetik, hogy

a, E védgátnak az lévén rendeltetése, hogy a két várost a jégmenti vízdagálytól oltalmazza, azon megtörténhető esetben ha a jégmentibe a pesti oldalnak dűlne, vagy az egész Duna általjában jéggel borítva lenne a fa gátba épen nincs az a biztosság mellyel a várost a víznek jeget nyomó, vagy feszítő ereje ellen oltalmazhatná; mert méltán kérdhetni: hol van e fa gátban azon ellenható erő, mellyel a jég kitörésének ellenállhatna.

b, Minthogy az érdemes író terve mellé semmiféle költségvetést nem kapcsolt, nem mutathatta ki, hogy mennyiben kerülne a két város előtt felállítandó fa gát, mi annál szükségesbnek látszik, mert bátor első tekintetre nem csak ajánlhatónak, hanem még kecsegtetőnek is tessék valamelly tervezet, de a költség ki számítás gyakran olly mennyiségű akadályokat gördít elő, mellyek eszméinket csaknem sikerülhetetlenné teszik."

Advertisement

Az idézetet a Dokumentumok az 1838-as pest-budai árvíz történetéből című kiadványból vette Dani, a kiemeleséket pedig én szúrtam bele. A kép az Országos Széchényi Könyvtár 1938-as árvizet bemutató kiallításáról való.

Share This Story