This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Magyarország miniszterelnöke 2.

Az online népművészet soha nem alszik. Megjegyzem, a fényképen szereplő személy legfőképpen főtitkár volt, bár igaz, hogy miniszterelnök is, kétszer. Minden további alkotást szívesen látunk a kommentek között. Az eredeti. Vagy az eredeti a nem eredeti? Én már nem is tudom.

Advertisement
Illustration for article titled Magyarország miniszterelnöke 2.

via: akurvaanyadatbuttersofficial.tumblr.com

Share This Story

Get our newsletter