This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Lengyelországban nagyon sok katolikus templom van

Illustration for article titled Lengyelországban nagyon sok katolikus templom van

Nem csoda, katolikus hívőből is rengeteg van az országban. Egy honlap most térképre gyűjti a templomokat, eddig körülbelül hétezer darabot vittek fel rá, háromezer még hátra van.

Advertisement

A colaska.pl egy olyan weboldal, ahol a különböző templomi szolgáltatások díjait lehet összehasonlítani, ők készítették el a fent is látható térképet. Tényleg durva, hogy csak az ország északi részén van egy-két apró folt, amit nem takarnak el a szimbólumok, egyébként teljesen lefedik a pici templomok az országot.

Egy 2011-es népszámlálás alapján Lengyelországban a lakosság 89 százaléka katolikus, viszont 2013-as adatok szerint a katolikus hívők csupán 39 százaléka jár rendszeresen templomba vasárnaponként, és csak 16 százalékuk vesz részt az úrvacsorán szentáldozáson.

Advertisement

via Quartz

Share This Story

Get our newsletter