This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Lehet, hogy megértenénk az ősemberek egyszerű közléseit

Illustration for article titled Lehet, hogy megértenénk az ősemberek egyszerű közléseit

Mégsem hazugság és kitaláció a Flintstone család! Vannak ugyanis 15 ezer éve változatlan szavaink, így egy mai ember is megérthetné, ha korlátozottan is, mit mond egy ősember - állítja egy amerikai tudóscsoport.

Advertisement

Eddig úgy tartották, hogy egy szó életciklusa legföljebb kilencezer éves lehet. Egy friss kutatás szerint viszont ha időgéppel visszamennénk egy mamutvadászatra, és az egyik kőkorszaki fickónak azt mondanánk, hogy "hé te!", akkor lehet, hogy megértene.

Advertisement

A tudósok módszere nagy vonalakban az volt, hogy kiválasztottak 200 ismert alapszót, majd elkezdték nézni, hogy melyik az, amelyik nagyjából hasonló hangalakkal és jelentéssel fordul elő a kísérletbe bevont hét európai nyelvcsalád közül legalább 4-ben. (Köztük ráli nyelvcsalád is, amibe a magyar nyelv is tartozik, )Ezek után azt vizsgálták, hogy milyen közös tövekből alakulhattak ki ezen szavak a különböző nyelvekben. Így jutottak el végül 23 olyan szóig, amiről feltételezik, hogy nagyjából változatlanok 15 ezer éve. 23 szóval varázsolni ugyan nem lehet, de hányan jutottak el kisebb szókinccsel a dugásig valami lepattant youth hostelben. Jobban belegondolva tábortűz mellett bőven elég az a 23, már csak az időgépet kell feltalálni.

A 23 ősszóból néhány itt meg is hallgatható.

Share This Story

Get our newsletter