This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Legális lesz végre az Uber és a Wundercar!

Illustration for article titled Legális lesz végre az Uber és a Wundercar!

A most készülő új, illetve módosítandó kormányrendelet már lehetővé fogja tenni az okos eszközök segítségével történő utazásszervezést, de csak akkor, ha minden más feltételt – legyen az például engedély vagy diszpécserközpont – teljesít az adott társaság.

Advertisement

Erről Tasó László államtitkár beszélt ma az Info Rádióban – a kiemelés tőlem van, a megfogalmazás tökéletes –, reggel csak a diszpécserközpont szóra kaptam fel a fejem, vissza kellett keresni az oldalukon a pontos szöveget. Ezúton szeretném segíteni a taxistársaságokat és a közlekedéspolitikáért felelős államtitkárt, hogy kijöhessen végre a rendelet, így összeírtam a többi feltételt is gyorsan.

  1. Okos eszközök segítségével történő utazásszervezést megvalósító szolgáltatók (a továbbiakban: OESTUMSZ) kötelesek diszpécserközpont üzemeltetésére. A mobiltelefonos alkalmazások autóhívó funkcióját is ebbe a diszpécserközpontba kell bevezetni, illetve ezt a szolgáltatást el kell látni a "véletlenszerű hívásszakadás", "automatikus várakoztatás", valamint "félreértett cím" funkciókkal.
  2. OESTUMSZ a térképen mutatott érkező autó funkciót kötelesek lecserélni időbecslésre. Az időbecslés és a tényleges érkezés között csak legalább két számjegyű százalékos eltérés fogadható el, de az pozitív és negatív irányba is megengedett. Időbecslés csak külön felhasználói interakcióval kérhető, az automatikus időbecslés tiltott.
  3. A számlaadási kötelezettség OESTUMSZ esetében a következőképpen módosul: a számlaigény a mobiltelefonos alkalmazás erre szolgáló funkciójának aktiválásával érhető el. A funkciót úgy kell kialakítani, hogy a számlázási adatokat kizárólag hangfelismeréssel fogadja el, és csak egy automatikusan alkalmazott 10 perces késleltetés után állítsa elő a kért bizonylatot.
  4. OESTUMSZ esetében a megvalósult utasszállítás végén fizetendő díj (a továbbiakban: végösszeg) a következőképpen számítandó: (alapdíj + kilométerdíj + percdíj) *1.1, felkerekítve a következő ezer forintos összegig. Kártyás fizetés esetén egy 5-10 perces véletlenszerű idővel történő késleltetést kell beiktatni a szolgáltató rendszerébe. Amennyiben az utas megszegi az utasszállítói szabályzat pontosan kiszámolt végösszegre vonatkozó pontját, úgy az alkalmazásokban elhelyezett "nincs kissebb" vagy "no change" funkcióval különdíj ellenében pénzváltói szolgáltatás is biztosítható.
  5. OESTUMSZ is használhatják a buszsávokat, valamint jogosultak az ott közlekedő egyéb járműveknek, különösen de nem kizárólag a kerékpáros felfestéssel ellátott buszsávokban közlekedő bicikliseknek kürttel jelezni érkezésüket. OESTUMSZ esetében is megengedett a kanyarodásjelző lámpák egyidejű villogtatásával elérhető "szabad parkolás" funkció, illetve a felfestett gyalogátkelőhely esetükben is csak opcionális elsőbbségadási kötelezettséget jelez.
  6. OESTUMSZ gépjárműveiben kötelező jelleggel elhelyezésre kell kerüljön kétirányú hangkommunikációs eszköz, ami az egyes pontban meghatározott diszpécserközpont és a többi gépjármű között létesít kapcsolatot. Az eszköznek folyamatosan bekapcsolt állapotban kell lennie, hangerőszabályzás nem megengedett.
  7. A nemdohányzók védelmére szolgáló rendelet vonatkozó pontjai OESTUMSZ esetében kizárólag az utasszállítás tényleges idejére és csakis teljes terjedelmében feltekert ablakok esetére vonatkoznak.
  8. OESTUMSZ által biztosított mobiltelefonos alkalmazásnak tárolnia kell a felhasználó állampolgárságát. Ezen adat alapján hazai adóalanyok esetében belvárosi indulási pontokon a megrendelt fuvar szabadon megtagadható.
  9. OESTUMSZ elhelyezhetnek térkép funkciókat alkalmazásaikban, amennyiben azok képesek a sofőr által a pillanatnyi forgalmi helyzet, illetve az utas helyismerete függvényében alkalmazott kerülőutak kezelésére.
Advertisement

Kihagytam valamit?

Share This Story

Get our newsletter